Tumblelog by Soup.io
 • crail
 • eslup
 • eelf
 • jool
 • misery000
 • intotheblack
 • metameta
 • proud-for-love
 • skrzacik
 • fatique
 • saintsand
 • pralina
 • nishe1
 • kartoNik
 • silentballerina
 • SupernaturalGuy
 • wersjakieszonkowa
 • tygryseekkk
 • nivea
 • atranta
 • jotcce
 • blue-chips
 • unitedsoupsliterature
 • BloodyYuki
 • wiedzmik
 • lest
 • godiva
 • candybrain
 • Mindless
 • 17seconds
 • domilee
 • bonjourkitty
 • openyoureyesx
 • justanothergirl
 • drusill-a
 • dancingwithaghost
 • angelsdemon
 • mary-jane
 • smocza-mucha
 • youareadonkey
 • DontKillMe
 • zakazane
 • bizarrerie
 • thereandbackagain
 • irmelin
 • summerkiss
 • iamawinrar
 • misiowesprawki
 • missbrodka
 • dyssymulacja
 • Iriss
 • anamont
 • onzuiver
 • guyver
 • LittleGrey
 • adijosfrajeros12
 • yolo12
 • deadlihood
 • controlled
 • wildindian
 • sztrajt
 • xalchemic
 • niewdzieczna
 • selsey
 • lifeless
 • doctorfrederickchilton
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

0650 858d
Reposted fromfelicka felicka
4689 3451 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viavertheer vertheer
7182 fa3c
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viajabolmax jabolmax
7179 d62b
7181 13a7
9838 e2d6
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaou ou
5446 9a8b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viajabolmax jabolmax
Reposted fromagridoce agridoce viaMezame Mezame
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

2461 0bd6 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapseudooptymistka pseudooptymistka
5534 9e58
Reposted fromrenegade4ever renegade4ever viaSkydelan Skydelan
 Gdybyś był do głębi dobry i czysty, wówczas wiedziałbyś i pojmował wszystko bez przeszkód. Serce czyste przenika niebo i piekło. Jaki kto jest wewnątrz, tak widzi świat zewnętrzny. 
— Tomasz a Kempis
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromumieralam umieralam viaSkydelan Skydelan
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viayourhabit yourhabit
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl