Tumblelog by Soup.io
 • crail
 • eslup
 • eelf
 • jool
 • misery000
 • intotheblack
 • metameta
 • proud-for-love
 • skrzacik
 • fatique
 • saintsand
 • pralina
 • nishe1
 • kartoNik
 • silentballerina
 • SupernaturalGuy
 • wersjakieszonkowa
 • tygryseekkk
 • nivea
 • atranta
 • jotcce
 • blue-chips
 • unitedsoupsliterature
 • BloodyYuki
 • wiedzmik
 • lest
 • godiva
 • candybrain
 • Mindless
 • 17seconds
 • domilee
 • bonjourkitty
 • openyoureyesx
 • justanothergirl
 • drusill-a
 • dancingwithaghost
 • angelsdemon
 • mary-jane
 • smocza-mucha
 • youareadonkey
 • DontKillMe
 • rigidigi
 • zakazane
 • bizarrerie
 • thereandbackagain
 • irmelin
 • summerkiss
 • iamawinrar
 • misiowesprawki
 • missbrodka
 • dyssymulacja
 • Iriss
 • anamont
 • onzuiver
 • guyver
 • LittleGrey
 • adijosfrajeros12
 • yolo12
 • deadlihood
 • controlled
 • wildindian
 • sztrajt
 • xalchemic
 • niewdzieczna
 • selsey
 • lifeless
 • doctorfrederickchilton
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope via13-days 13-days
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako via13-days 13-days
4219 1508 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianables nables
9188 06aa 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasassenach sassenach
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasassenach sassenach
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viala-lu la-lu
1023 2f98 500
nude by Marta Syrko

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Jul 26
Add this event to a calendar application
Obudziłam się i mam dość tego dnia Przeżywania tego samego ciągle od nowa...
Reposted byoutofloveMonia94forgettoregret
"Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, powtarzając każdego dnia te same drogi, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, kto nigdy nie rozmawia z nieznajomymi.

Powoli umiera ten, kto unika w swoim życiu pasji, kto zawsze przedkłada czarne nad białe i poszczególne chwile nad całą paletę emocji, które powodują, że błyszczą oczy, że na twarzy pojawia się uśmiech, że serce bije mocniej w konfrontacji z błędami i uczuciami.

Powoli umiera ten, kto nie wywraca stołu, kto jest nieszczęśliwy z pracy, kto nie ryzykuje pewności dla niepewności realizacji marzeń, kto nigdy, choćby raz w życiu, nie odłożył na bok racjonalności.

Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, kto nie czyta, kto nie słucha muzyki, kto nie znajduje dobra w sobie.

Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy, kto idzie przez życie narzekając na własne nieszczęście i na deszcz, który pada.

Powoli umiera ten, kto rezygnuje z projektu przed rozpoczęciem go, kto nie pyta o to, czego nie rozumie i nie odpowiada, kiedy zna odpowiedź." 
Pablo Neruda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0893 a168
Who cares if one more light goes out?
(...)
Who cares when someone's time runs out?
— Linkin Park "One More Light"
Reposted bycytatyzulunowaczi
Linkin Park "Talking To Myself"
Jul 26
Add this event to a calendar application
Powiedz jak mogę Ci pomóc? Powiedz jak mogę Cię uratować? Powiedz jak
Reposted bySkydelan Skydelan

July 25 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl