Tumblelog by Soup.io
 • crail
 • eslup
 • eelf
 • jool
 • misery000
 • intotheblack
 • metameta
 • proud-for-love
 • skrzacik
 • fatique
 • saintsand
 • pralina
 • nishe1
 • kartoNik
 • silentballerina
 • SupernaturalGuy
 • wersjakieszonkowa
 • tygryseekkk
 • nivea
 • atranta
 • jotcce
 • blue-chips
 • unitedsoupsliterature
 • BloodyYuki
 • wiedzmik
 • lest
 • godiva
 • candybrain
 • Mindless
 • 17seconds
 • domilee
 • bonjourkitty
 • openyoureyesx
 • justanothergirl
 • drusill-a
 • dancingwithaghost
 • angelsdemon
 • mary-jane
 • smocza-mucha
 • youareadonkey
 • DontKillMe
 • zakazane
 • bizarrerie
 • thereandbackagain
 • irmelin
 • summerkiss
 • iamawinrar
 • misiowesprawki
 • missbrodka
 • dyssymulacja
 • Iriss
 • anamont
 • onzuiver
 • guyver
 • LittleGrey
 • adijosfrajeros12
 • yolo12
 • deadlihood
 • controlled
 • wildindian
 • sztrajt
 • xalchemic
 • niewdzieczna
 • selsey
 • lifeless
 • doctorfrederickchilton
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

8725 6c1b
Reposted from777727772 777727772
8555 fcd4 500
 An ice cream cone ordering an ice cream cone from an ice cream cone
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
1578 d143 500
Reposted fromfungi fungi viakomplikacja komplikacja
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
7643 f6b9 500
Reposted frompunisher punisher viapankamien pankamien
1172 2b1f
Reposted fromGodislove Godislove viadesperateee desperateee
0987 a30e 500

some-newtype-bullshit:

EVERY PART OF THIS IS WRONG

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
7864 eefe 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viabananowo bananowo
7760 8f92
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viamy-anxieties my-anxieties
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viaszalony-virus szalony-virus
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viakomplikacja komplikacja
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viadestroyed destroyed
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viaszalony-virus szalony-virus
6920 6228
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPicki91 Picki91
8707 f3ea 500
Reposted bysmutnazupasuizidkotficafinatkanebthatRethan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl