Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

8029 da24
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

October 28 2017

4290 9bad 500
Noise Tales didn't see IT coming.
Reposted fromnoisetales noisetales viairmelin irmelin

March 29 2017

Play fullscreen
!!!
Reposted fromskrzacik skrzacik

October 12 2014

JEŚLI NIE MOŻESZ DZIŚ NIKOGO KOCHAĆ, PRZYNAJMNIEJ POSTARAJ SIĘ NIKOGO NIE SKRZYWDZIĆ.

— Stephen King "Doktor Sen"
Reposted fromxalchemic xalchemic

October 09 2014

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.

— Stephen King "Doktor Sen"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacytaty cytaty

October 08 2014

Rok 1973 był rokiem embargo OPEC na ropę, rokiem, kiedy Richard Nixon ogłosił, że nie jest kanciarzem, rokiem śmierci Edwarda G. Robinsona i Noela Cowarda. To był stracony rok Devina Jonesa. Byłem dwudziestojednoletnim prawiczkiem z literackimi ambicjami. Miałem trzy pary jeansów, cztery pary majtek, zdezelowanego forda 9ze sprawnym radiem), sporadyczne myśli samobójcze i złamane serce.
  Piękne co?
— Stephen King "Joyland"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
  Czasami ludzie muszą robić to, co wydaje się słuszne. Słuszne w ich sercach. (...) A jeśli to zrobią, po czym nie czują się dobrze i przepełniają ich pytania, jakby dostali niestrawności, tyle że wewnątrz głowy, nie w brzuchu, uważają, że popełnili błąd. (...) Nie przyjdzie im natomiast do głowy, że może zanim zaczną kwestionować to, co mówi im serce, powinni zakwestionować owe dręczące ich wątpliwości.
— Stephen King - Cmętarz zwieżąt
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

October 03 2014

Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

September 27 2014

Reposted fromlifeless lifeless

September 21 2014

Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty

September 13 2014

Reposted fromSabela Sabela viaowieczkini owieczkini

September 11 2014

Reposted fromlifeless lifeless
Reposted fromlifeless lifeless viaidosk8 idosk8

September 08 2014

Reposted fromalem alem

September 03 2014

August 01 2014

Reposted fromirresponsible irresponsible viacytaty cytaty

July 28 2014

Reposted frombizarrerie bizarrerie

July 21 2014

July 20 2014

Reposted frommadlenaa madlenaa viacytaty cytaty
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl